Verkoop bij inschrijving bedrijfsruimte’s aan de Pollaan te Zutphen

Verkocht

In opdracht van de familie Siebers verkopen we bij inschrijving bovengenoemde objecten op bedrijventerrein De Mars in Zutphen.

Pollaan 14 Kadastraal K 734 grondperceel  111 m²
Pollaan 16 Kadastraal K 733 grondperceel  109 m²
Pollaan 18 Kadastraal K 961 grondperceel  57 m²
Pollaan 20 Kadastraal K 960 grondperceel  159 m²
Pollaan 24 Kadastraal K 978 grondperceel  54 m²
Pollaan 24A Kadastraal K 979 grondperceel  55 m²
Pollaan 28 Kadastraal K 40 grondperceel  257 m²

Het betreft 6 compacte bedrijfshallen met wisselende afmetingen en industrieel grondperceel van 257 m².

Kijken dinsdag 30 juni en maandag 6 juli tussen 10.00 en 12.00 uur.
Kijken is vrij toegankelijk afspraak maken is niet nodig.

Einde verkoop 9 juli 2020 voor 15.00 uur.