Veilinghuis Bouwman

Veilinghuis Bouwman te Brummen wordt geleid door 2 vennoten, die samen de directie vormen van de vennootschap onder firma. Al ruim 20 jaar is de dagelijkse leiding in handen van David en Esmiranda Bouwman.

Veilinghuis bouwman onderscheid zich door de opdrachtgever te ontzorgen bij zowel veilingen als verkoop bij inschrijving.
Het komt er in het kort op neer dat wij op moment van toewijzing c.q. gunning van te veilen object (en), volledig zorg dragen voor het transparant laten verlopen van dit proces.
Bij ons is standaard dat de locatie waar de veiling plaatsvindt de restmaterialen middels containers worden afgevoerd en milieu technisch wordt gesorteerd en de locatie bezemschoon wordt opgeleverd, dit is onderdeel van onze courtage.

Veilinghuis veilt of verkoopt middels inschrijving zowel roerende als onroerende goederen uit faillissementen, bedrijfsbeëindigingen, overnames, nalatenschappen, overtollige voorraden en beëindigen hobby.

Hierbij taxeren, registreren en beschrijven wij de goederen met bijbehorende foto’s en verwerken dit in catalogi op papier en/of internet.

Ook bemiddelen wij in onderhandse verkoop bij kleine partijen en is het ook mogelijk complete inboedels aan het veilinghuis te verkopen (vraag naar onze voorwaarden).

Tevens voeren wij ontruimingen uit welke na opdracht binnen enkele dagen kunnen plaatsvinden.

Om een zo’n hoog mogelijk veilingresultaat te behalen beschikken we over een imposant klantenbestand (particulieren en bedrijven) in binnen en buitenland. Voor iedere veiling gaan er vele uitnodigingen de deur uit en adverteren we in zowel regionale, nationale en indien van toepassing ook internationale bladen.

Als één van de weinige veilinghuizen zijn wij gespecialiseerd in het traditioneel afhameren op de veilinglocatie, natuurlijk veilen wij ook middels online internet.
Wij veilen vanaf ons veilinghuis te Brummen, op locatie of nabij locatie.

Heeft u nog vragen, belt u ons dan gerust. Onze medewerkers helpen u graag verder. Ook kan er een vrijblijvende afspraak gemaakt worden om het een en ander toe te lichten.

Het Veilingteam Bouwman.